Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Vakmanschapsdagen

Tijdens een Vakmanschapsdag praat een expert je bij over de actuele wet- en regelgeving van een bepaald onderwerp. Hij (of zij) vertelt je niet alleen wat er in de wet staat, maar besteedt vooral ook aandacht aan hoe je een complexe zaak in de praktijk moet aanpakken.

We behandelen per Vakmanschapsdag verschillende actuele thema's binnen Burgerzaken. Speelt er in jouw gemeente of regio iets en merk je dat de kennis en vaardigheden van jou en je collega's op dit onderwerp (nog) niet voldoende ontwikkeld zijn? Neem dan contact met ons op, onze experts komen graag bij jou in de gemeente of regio met een Vakmanschapsdag op maat!
De eenvoudige taken worden gelukkig steeds meer gedigitaliseerd, waardoor ruimte ontstaat om het steeds groter wordende aantal complexe zaken op te pakken.

Globalisering zorgt ervoor dat de vragen die aan de afdeling Burgerzaken worden gesteld vaak een internationaal karakter hebben. Medewerkers moeten kennis hebben van o.a. wet- en regelgeving uit allerlei landen, ze moeten het internationaal privaatrecht kunnen toepassen, fraude kunnen opsporen en onderzoeken, brondocumenten uit exotische oorden kunnen beoordelen etc.

Het behandelen van complexe zaken vraagt naast inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden ook een aantal competenties die goed ontwikkeld moeten zijn. Zo moet de Burgerzakenmedewerker van nu flexibel zijn, initiatief tonen, zich kunnen inleven, een probleem kunnen analyseren en een oordeel kunnen vormen.

Interesse in een specifiek onderwerp of wil je je aanmelden voor een Vakmanschapsdag?
Neem contact met ons op voor de actuele planning.