Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Onderzoek Anne-Jo Schimmel

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het formuleren van de onderzoeksvraag voor mijn afstuderen. Dat het onderzoek zal draaien om zelfsturing binnen de publieke sector stond al vast, maar na overleg met verschillende deskundigen wil ik mij richten op een onderdeel binnen de dienstverlening die al langere tijd onderhevig is aan verandering: Burgerzaken.

Naast ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het landelijk en Europees beleid, worden er steeds nieuwe technologieën gebruikt en werkzaamheden in toenemende mate gedigitaliseerd. Zo kunnen steeds meer producten digitaal aangevraagd of verwerkt worden.

Vooral de toenemende digitalisering heeft grote gevolgen voor gemeenten. Nu het face-to-face contact met klanten minder wordt, neemt de complexiteit toe én wordt de menselijke factor belangrijker. Hierbij wordt flexibiliteit en het kunnen samenbrengen van de systeemwereld en de leefwereld van de burger steeds belangrijker.

Omdat verwacht wordt dat Burgerzaken zich blijvend zal ontwikkelen worden thema’s als flexibel organiseren en het aanpassingsvermogen van dienstverleners van groter belang. Daarnaast blijft de kwaliteit van dienstverlening een constante factor.
Flexibiliteit is een thema dat gerelateerd wordt aan zelfsturing. Zelfsturing is namelijk een manier van organiseren die flexibiliteit en het aanpassend vermogen van medewerkers bevorderd. Dit gebeurt o.a. als gevolg van het geven van meer verantwoordelijkheden aan medewerkers over hun werkprocessen.

De directieve rol van de manager of leidinggevende wordt hierbij omgezet naar een ondersteunende of coachende rol.

Omdat Burgerzaken in transitie is en hierbij flexibiliteit een steeds belangrijker thema wordt, lijkt het mij interessant om binnen dit domein een onderzoek naar zelfsturing uit te voeren.

Daarnaast is Burgerzaken een domein waarbinnen zelfsturing al wordt geïmplementeerd en dus goed te kijken valt welke factoren een rol spelen in het slagen van de transitie naar zelfsturing.

Heb jij interesse om over het onderwerp te sparren of misschien later in dit jaar deel te nemen aan het onderzoek? Laat dan vooral een berichtje achter via de button hieronder!

Hartelijk dank!
Anne-Jo Schimmel
Trainee Censor Bestuur